Η ακαδημαϊκή ταυτότητα, αποτελεί το αποδεικτικό στοιχείο του φοιτητή για την ύπαρξή του στο εκάστοτε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Παρακάτω θα βρεις όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για το σημαντικότερο έγγραφό σου όσο σπουδάζεις.

Τι ακριβώς είναι το φοιτητικό πάσο;

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Πάσο

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα, είναι ένα δημόσιο έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει με νόμιμο και επικυρωμένο τρόπο το γεγονός ότι ο αναγραφόμενος άνθρωπος φοιτά στο πανεπιστήμιο ή Α.Τ.Ε.Ι. . Η διάρκεια της ισχύς του, υπάρχει όσο ο φοιτητής σπουδάζει. Με την περάτωση των σπουδών το πάσο παύει να προσφέρει τα οφέλη που ίσχυαν μέχρι πρότινος.

Στο πάσο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή, ο βαθμός σπουδών (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός) και οι λεπτομέρειες της σχολής του (πανεπιστήμιο, σχολή, τμήμα). Επίσης, αναγράφεται ο κωδικός της ακαδημαϊκής ταυτότητας και η ημερομηνία εγγραφής και λήξης ισχύς του πάσο. Το πάσο διαρκεί όσο το υπολογιζόμενο χρονικό διάστημα για την περάτωση των σπουδών, έως και 2 χρόνια επιπλέον (ν+2).

Ακόμη, υπάρχει φωτογραφία του φοιτητή, ώστε να καθίσταται εύκολη η ταυτοποίηση από καθηγητές και θεσμούς του πανεπιστημίου.

Ποια οφέλη παρέχει το φοιτητικό πάσο;

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Το φοιτητικό πάσο, είναι κατ’ ουσίαν το εισιτήριο για την είσοδο σε όλες τις παροχές του πανεπιστημίου/ Α.Τ.Ε.Ι. .Επιδεικνύοντας το πάσο, ο φοιτητής , μπορεί να χρησιμοποιεί (εφόσον δικαιούται), άξονες της φοιτητικής μέριμνας όπως παραδείγματος χάριν τη σίτιση. Ακόμη, είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει το πάσο του κατά τις περιόδους εξεταστικής όπου οι καθηγητές ταυτοποιούν τα στοιχεία των γραπτών.

Μία ιδιαίτερα σημαντική παροχή είναι η έκπτωση των μετακινήσεων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι φοιτητές δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο (50% έκπτωση) για τα αστικά των πόλεων. Εκτός αυτού δικαιούνται 25% έκπτωση για όλες τις διαδρομές με τρένο και λεωφορείο. Η έκπτωση με τα παραπάνω μέσα αγγίζει το 50% όταν πρόκειται για μετακίνηση από τον τόπο σπουδών, στον τόπο κατοικίας.

Πώς μπορείς να αποκτήσεις το φοιτητικό σου πάσο

Φοιτητικό Πάσο

Η απόκτηση της ακαδημαϊκής ταυτότητας γίνεται πάντα κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Aκαδημαϊκής Ταυτότητας παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Η ιστοσελίδα της υπηρεσίας είναι η εξής: http://academicid.minedu.gov.gr/

Στη συνέχεια, η γραμματεία εγκρίνει εν τέλει την αίτηση για την απόκτηση του πάσο και φτάνει στα χέρια του φοιτητή. Σε περίπτωση απώλειας ο φοιτητής δικαιούται την  αίτηση επανέκδοσης της ακαδημαϊκής του ταυτότητας.

Τι χρειάζεται να παραθέσεις κατά την αίτηση

Φοιτητικό Πάσο- Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αίτησης

Με την είσοδο του φοιτητή στο σύστημα, θα χρειαστούν τα εξής:

  • Μεταφόρτωση αρχείου φωτογραφίας (jpg) , πρόσφατη, με ουδέτερο φόντο και σε συγκεκριμένες διαστάσεις
  • Επιλογή σημείου παράδοσης πάσο
  • Επισκόπηση αίτησης και τελική υποβολή
  • Ειδοποίηση δικαιούχου φοιτητή μέσω SMS / E-mail, για την άφιξη του πάσο στο σημείο παράδοσης
  • Παραλαβή αυτοπροσώπως από το δηλωμένο σημείο με το Pin που θα υπάρχει στο ειδοποιητήριο μήνυμα / e-mail. Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Φοιτητική Σίτιση: Όλα Όσα Πρέπει Να Γνωρίζεις

Φοιτητική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Συνήγορος Του Φοιτητή

Με Πληροφορίες Από: Υπουργείο Παιδείας