Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).Mεταπτυχιακό

Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:Mεταπτυχιακό

  • Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα είναι πρωινά ή απογευματινά.

  • Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 24 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε μια από τις ακόλουθες τρεις προσφερόμενες κατευθύνσεις:

α)Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Auditing)

β)Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Management)

γ)Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance)

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Δευτέρα 30/3/2020.

  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Παρασκευή 5/6/2020.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν επισυνάπτεται κανένα αρχείο ηλεκτρονικά παρά μόνο υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία σύμφωνα με τις οδηγίες στο συνημμένο αρχείο.

Στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες κατά της διασποράς του COVID-19 η κατάθεση των έντυπων δικαιολογητικών στις γραμματείες θα γίνεται μόνο μέσω ταχυδρομείου.

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:
Γραμματεία του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 913 (καθημερινά 09.30 – 18.30, τηλ. 210-8203633)

 MSc in Accounting and Finance_prosklisi ekdilosis endiaferontos 2020-21_A4.pdf

Πηγή:dept.aueb.gr