Η συμβολή της υλικοτεχνικής υποδομής στην εύρυθμη λειτουργία ενός Πανεπιστημίου είναι πολύτιμη. Υποδομή Και Παροχές

Τα μαθήματα του ΤΕΦΑΑ Σερρών γίνονται στο Διδακτήριο του Τμήματος στον Άγιο Ιωάννη Σερρών και σε ειδικά εργαστήρια ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται. Υποδομή Και Παροχές

Για την εκπαίδευση των φοιτητών του ΠΜΣ, το ΤΕΦΑΑ Σερρών διαθέτει τέσσερα (4) θεσμοθετημένα Εργαστήρια: 

 • Νευρομηχανικής
 • Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής
 • Φυσιολογίας-Αθλητιατρικής-Υγιεινής-Βιοχημείας
 • Κοινωνικής Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα

Όλα ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη βιβλιοθήκη του ΤΕΦΑΑ Σερρών που διαθέτει αυτή τη στιγμή συνολικά περίπου:

 • 3.650 επιστημονικά βιβλία,
 • 89 επιστημονικά περιοδικά (25 από αυτά διατίθενται σε τριαντακονταετείς σειρές)
 • 800 επιστημονικά περιοδικά λαμβάνει συνδρομητικά

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου (Internet) για την απόκτηση on-line ηλεκτρονικών πληροφοριών είτε μέσα από το διαδίκτυο της Νησίδας Η/Υ του Τμήματος, είτε μέσα από τις τράπεζες πληροφοριών της Πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκών άλλων Τμημάτων.

Διευκολύνσεις και παροχές 

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής με την έναρξη του προγράμματος αποκτά τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαιούται φοιτητική ταυτότητα,
 • Έχει δικαίωμα δανεισμού από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος,
 • Έχει πρόσβαση στη νησίδα
 • των Η/Υ του Τμήματος και
 • Έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet), (προσωπικό κωδικό για τη χρήση e-mail και πρόσβαση σε διεθνείς τράπεζες πληροφοριών).

Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε χρόνο.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και: Εισαγωγή Αθλητών Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2019-2020