Από 30 Μαρτίου ξεκίνησαν τα μαθήματα τηλε-εκπαίδευσης των προγραμμάτων Σπουδών Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.Τηλε-εκπαίδευση

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος(5/26-03-2020) από Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 ξεκίνησε η τηλε-εκπαίδευση μέσω τηλεδιασκέψεων των προγραμμάτων Σπουδών Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.Τηλε-εκπαίδευση

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων ακολουθούν σχετικές οδηγίες:

Για την χρήση του συστήματος ZOOM από τους από τους  φοιτητές και τις φοιτήτριες, επισυνάπτονται δύο σχετικά αρχεία, ένα για την εγκατάσταση (1.zoom manual set up) και ένα για τη χρήση (2.zoom manual plain participation) του συστήματος.

Πρώτα θα πρέπει να γίνει η εγκατάσταση του zoom client. Κατά την εγκατάσταση χρησιμοποιείται το πλήρες ονοματεπώνυμό σας.

Για να έχετε ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα να κάνετε Join σε ένα Zoom meeting, θα
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τον Zoom client for meetings. Οι οδηγίες που ακολουθούν
αφορούν Windows desktop/laptop και μπορεί να διαφοροποιούνται σε κάποιο βαθμό για
Linux/MAC/Android/iOS.

Για περισσότερες οδηγίες εγκατάστασης σε άλλες πλατφόρμες/λειτουργικά συστήματα, παρακαλώ επισκεφθείτε:https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697
Αρχικά μεταβείτε στη διεύθυνση λήψης του λογισμικού zoom:https://zoom.us/download
Θα κάνετε λήψη και στη συνέχεια εγκατάσταση του Zoom Client for Meetings. Η
εγκατάσταση γίνεται με το συνηθισμένο τρόπο που γίνεται η εγκατάσταση σε περιβάλλον
Windows ή στον Η/Υ που χρησιμοποιείτε.

Μετά την εγκατάσταση του Zoom client, εάν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης
που επιθυμείτε, ο client φορτώνει αυτόματα και συνδέεστε στην τηλεδιάσκεψη. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες του Zoom κατά την διάρκεια
της τηλεδιάσκεψης, ανατρέξτε αντίστοιχα στα εγχειρίδια καθηγητή και φοιτητή

Περισσότερες πληροφορίες ακολουθούν στα παρακάτω αρχεία:

Με πληροφορίες από accounting.teicm.gr