ΟΑΕΔ:Παροχές Που Δικαιούνται Οι Φοιτητές

0
3591

Οι εργαζόμενοι  μαθητές – σπουδαστές – προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι ασφαλισμένοι στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)δικαιούνται επιπλέον άδεια 30 εργάσιμων ημερών τον χρόνο άνευ αποδοχών για να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν και επίδομα  29.04 ευρώ την ημέρα από τον ΟΑΕΔ .Παροχές

Οι άνω των 28 ετών φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τη σχολή τους στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία της πρώτης εγγραφής. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται την  άδεια των 30 ημερών άνευ αποδοχών. Αλλά για τα προβλεπόμενα  έτη σπουδών  της κάθε σχολής  συν 2 επιπλέον (ν+2) ,  δηλαδή  5 έτη + 2 (συνολικά 7) έτη αν πρόκειται για Πολυτεχνικές  ή Ιατρικές Σχολές και για τις υπόλοιπες Σχολές 4 + 2 έτη (συνολικά 6 έτη) σπουδών.Παροχές

ΔικαιούχοιΠαροχές

 • Α) Εργαζόμενοι  μαθητές – σπουδαστές – προπτυχιακοί φοιτητές. Αυτοί που είναι ασφαλισμένοι στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και εργάζονται σε επιχειρήσεις, Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Προκειμένου να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών συν 2 επιπλέον (ν+2)Β) Προπτυχιακοί φοιτητές, του ΕΑΠ (ανεξαρτήτου ηλικίας). Μόνον για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών και μόνον για γραπτές εξετάσεις σε τόπο και χρόνο που ορίζει το ΕΑΠ & πρέπει να παραστούνΓ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εργάζονται στην Ελλάδα και παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα (στον Ελλαδικό χώρο ή στο Εξωτερικό) για σπουδές έως 2 έτη. Δικαιούνται ανά έτος 10 ημέρες φοιτητικής άδειας  άνευ αποδοχών μόνο για γραπτές εξετάσεις και όχι για παρουσιάσεις ή διδασκαλία κλπ

  Δ) Οι σπουδαστές  των  ΙΕΚ που εποπτεύονται από το Δημόσιο. Δικαιούνται άδεια 30 ημερών, όσοι συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου και εργάζονται μόνο στον Ιδιωτικό Τομέα.

  Επισημαίνεται ότι :Παροχές

  • οι ημέρες της άδειας μπορεί να είναι διακεκομμένες ή και συνεχόμενες. Αλλά πάντα στο διάστημα πλησίον της εξεταστικής περιόδου που αιτούνται κάθε φορά την επιδότηση για την άδεια άνευ αποδοχών
  • δεν υπάρχει όριο προϋπηρεσίας στην επιχείρηση για χορήγηση φοιτητικής αδείας
  • οι ημέρες εργασίας και οι ημέρες άδειας εξετάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις  έως τότε  ημέρες ασφάλισής τους  από τον εργοδότη

ΕξαιρούνταιΠαροχές

Δεν επιδοτούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές:

α) του ΕΑΠ και

β) άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού, οι οποίοι αποστέλλουν τις εργασίες τους διαδικτυακά (με την εξ’ αποστάσεως μέθοδο). Δηλαδή δεν καταβάλλεται η επιδότηση φοιτητικής άδειας σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου ή φοιτητές σε οποιοδήποτε άλλο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού. Δεδομένου ότι η καταβολή αποδοχών αφορά μόνον τους φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο.

 • Δεν καταβάλλεται η επιδότηση σε μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα 2 έτη μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Δεν επιδοτούνται σπουδαστές διαφόρων κέντρων σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Ο ΟΑΕΔ  δεν επιδοτεί το διάστημα χρήσης της κανονικής άδειας που χρησιμοποιείται για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις των ΙΕΚ ή ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ που παρακολουθούν.
 • Για να καταβληθεί η επιδότηση σε μαθητές – σπουδαστές – φοιτητές  πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου του επομένου έτους, από αυτό στη διάρκεια του οποίου έκαναν χρήση της φοιτητικής άδειας.  Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ της περιοχής. Εκεί όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που εργάζονται και όχι στον τόπο κατοικίας του δυνητικά ωφελούμενου (μαθητή – σπουδαστή – προπτυχιακού φοιτητή – μεταπτυχιακού φοιτητή).

ΔικαιολογητικάΠαροχές

 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (και από τις δύο όψεις), για τους ΄Ελληνες και του Ομογενείς σπουδαστές αντίστοιχα
 • Φωτοτυπία Διαβατηρίου και άδειας διαμονής για τους Αλλοδαπούς σπουδαστές
 • Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης

Με πληροφορίες από oaed.gr