Καλούνται, οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) 2019-2020, οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν οικονομική βοήθεια, να υποβάλουν αιτήσεις έως 26 Ιουνίου 2020.Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος»την χορήγηση εβδομήντα (70) Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές των Σχολών και των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) του ακαδημαϊκού έτος 2019-2020, που επιθυμούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση.

Υποτροφίες στους φοιτητές του ΔΙΠΑΕ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Συνοπτική Περιγραφή Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και κωδικό ΟΠΣ 5048170 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες, του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ οι οποίοι σπουδάζουν σε Τμήματα των Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση ενοικίου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αξιολογούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)

Η επιδότηση ενοικίου αφορά κατ’ ανώτατο όριο εβδομήντα (70) ωφελούμενους προπτυχιακούς φοιτητές στις πόλεις Σέρρες (62), Κιλκίς (4) και Κατερίνη (4) για το Ακαδημ. Έτος έτος 2019-2020 (1- 10-2019 έως 31-07-2020) και για δέκα (10) μήνες (Α’ ΚΫΚΛΟΣ.

Οι υποτροφίες αποσκοπούν να στηρίξουν φοιτητές για τους οποίους η εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί προϋπόθεση για τις σπουδές στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών βάσει κριτηρίων ακαδημαϊκής επίδοσης και εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων (ΕΚΟ)

Αναλυτικότερα προβλέπονται ότι μπορούν να λάβουν υποτροφία:

1. δικαιούχοι ατομικών συμβάσεων μίσθωσης με αποζημίωση έως 150€/μήνα,
2. δικαιούχοι συμβάσεων μίσθωσης των δύο ατόμων με αποζημίωση έως 250€/μήνα και για τους δύο (έως 125€/μήνα/άτομο)
3. δικαιούχοι συμβάσεων μίσθωσης των τριών ατόμων με αποζημίωση έως 350€/μήνα και γιατους τρεις (έως 116,66€/μήνα/άτομο).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Πανεπιστημιούπολη Σερρών). Οι εγγραφές ως υποψήφιοι θα πραγματοποιηθούν από Πέμπτη 04 Ιουνίου 2020 έως Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 12:00 μ. 

Πάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται Δικαιολογητικά για Επιδότηση Ενοικίου φοιτητών (Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι το ονοματεπώνυμο, το τμήμα και ο αριθμός μητρώου του υποψηφίου. Με την αυτοπρόσωπη ή με courier κατάθεση του φακέλου ο φοιτητής θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και θα υπογράφει σε σχετική λίστα δηλώνοντας τα ίδια προαναφερόμενα στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ευστρατία Τοπούζη, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιούπολη Σερρών, από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Τηλέφωνο 2321049147

email topouzi@teicm.gr

Με πληροφορίες από  cm.ihu.gr