Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 8 Προπτυχιακά και 38 Μεταπτυχιακά από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 484/20-07-2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. και τις Πράξεις Προέδρου ΤΕΚ510, 511/25-2-2020 (965 Β’) και ΤΕΚ708, 709,710/24-3-2020 (1512 Β’), το ΕΑΠ προσφέρει 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 38 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2020.Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΑιτήσειςΕλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την 23η Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00μ.μ. έως την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00μ.μ. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό και μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε να προκύψουν επιλαχόντες οι οποίοι θα καλύψουν τις κενές θέσεις που τυχόν προκύψουν.

Οι επιλαχόντες θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα κατά την επιτυχή υποβολή της αίτησης τους και τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα θα αναρτηθούν στις 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40381 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολος της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 2601/Β/27.06.2020), παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες ή για προγραμματισμένο ραντεβού είτε ηλεκτρονικά στο e-mail:
info@eap.gr, είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα: 2610 367 300, 2610 367 600 με το Τμήμα Μητρώου, αλλά και με τα Παραρτήματα του ΕΑΠ ανά πόλη:

Αθήνα: τηλ. 210 9097229 · e-mail: infoathens@eap.gr

Κομοτηνή: τηλ. 25310 30404 · e-mail: anmakedonia@eap.gr

Θεσσαλονίκη: τηλ. 2310 534187 · e-mail: thessaloniki@eap.gr

Κοζάνη: τηλ. 24610 56425 · e-mail: ditmakedonia@eap.gr

Λάρισα: τηλ. 2410 236974 · e-mail: thessalia@eap.gr

1.  Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

2.  Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.

3.  Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.

4.  Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Με πληροφορίες από www.eap.gr

Μη ξεχάσεις να διαβάσεις

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Πάσο

Δραστηριότητες Στο Πανεπιστήμιο