Μάθε πως μπορείς να εκτυπώσεις τη δική σου Βεβαίωση Σπουδών για κάθε χρήση. Εκτύπωσε Την Βεβαίωση 

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις βρίσκονται στο άρθρο που ακολουθεί. Η διαδικασία εκτύπωσης της Βεβαίωση Σπουδών μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας είναι η εξής: Εκτύπωσε Την Βεβαίωση 

Εισέλθετε στην Ηλεκτρονική Γραμματεία με τα στοιχεία του προσωπικού σας λογαριασμού και στη συνέχεια επιλέξτε Αιτήσεις -> Νέα αίτηση όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Οδηγίες εκτύπωσης «Βεβαιώσεις Σπουδών»

Στη συνέχεια επιλέξτε «Βεβαίωση Σπουδών Web» και πατήστε το κουμπί «Αποστολή».

Εμφανίζεται η σελίδα με τις αιτήσεις. Από εκεί με κλικ επιλέξτε και ανοίξτε την πιο πρόσφατη από τις Ολοκληρωμένες Βεβαιώσεις Σπουδών Web. Την οποία μπορείτε και να εκτυπώσετε.

Σε τι χρησιμεύει μία βεβαίωση σπουδών;

Οδηγίες εκτύπωσης «Βεβαιώσεις Σπουδών»

Μία βεβαίωση σπουδών χρειάζεται αναμφισβήτητα σε κάθε φοιτητή για οποιαδήποτε γραφειοκρατική χρήση. Συνιστά ένα νόμιμο έγγραφο, νομικά κατοχυρωμένο, το οποίο αποδεικνύει πως ο αναγραφόμενος άνθρωπος είναι φοιτητής. Ακόμα, αναγράφονται οι λεπτομέρειες της σχολής του και το τμήμα στο οποίο φοιτά.

Πιο συγκεκριμένα, οι βεβαιώσεις σπουδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε οι άρρενες φοιτητές να εξασφαλίσουν αναβολή από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Ακόμη, οι βεβαιώσεις σπουδών χρησιμοποιούνται για όλες τις αιτήσεις που αφορούν την φοιτητική μέριμνα. Τέλος, χρησιμοποιούνται και σε γραφειοκρατικά ζητήματα εκτός πανεπιστημίου, όπου η ιδιότητα του φοιτητή πρέπει με κάποιον τρόπο να διασταυρωθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η ανανέωση βιβλιαρίου υγείας του φοιτητή.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Λογιστικής Και Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Με Πληροφορίες Από: www.teicm.gr