Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ένα σύγχρονο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Προσφέρει σπουδές σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση, την καινοτομία και την προαγωγή της επιστήμης μέσω της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Ιστορία του Ε.Κ.Π.Α.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 3 Μαΐου του 1837. Αρχικά στεγάστηκε σε ένα ανακαινισμένο οθωμανικό κτήριο στη βορειοανατολική πλευρά της Ακρόπολης, το οποίο στις μέρες μας έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί ως Μουσείο του Πανεπιστημίου. Ονομάστηκε «Οθωνικό Πανεπιστήμιο» από το όνομα του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα και αποτελούνταν από 4 ακαδημαϊκά Τμήματα με 52 φοιτητές.

Καθώς αποτελούσε το πρώτο Πανεπιστήμιο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, αλλά και της ευρύτερης βαλκανικής και μεσογειακής περιοχής. Απέκτησε σημαντικό κοινωνικο-ιστορικό ρόλο, ο οποίος υπήρξε καθοριστικός για την παραγωγή συγκεκριμένης γνώσης και πολιτισμού μέσα στη χώρα.

Στόχοι και όραμα Ε.Κ.Π.Α.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έρχεται σήμερα αντιμέτωπο με πολλές προκλήσεις. Βάσει αυτών θέτει σταδιακά νέους στόχους για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση του μεγάλου αριθμού των φοιτητών/τιρών του. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και να αναπτύξουν ικανότητες. Καταλήγοντας θα τους καταστήσουν δημιουργικούς επιστήμονες και ικανούς επαγγελματίες στη σημερινή ραγδαία εξελισσόμενη κοινωνία.

Αντιδρώντας στην εμπορευματοποίηση των πανεπιστημιακών σπουδών και στην ανάπτυξη ενός άκρως ανταγωνιστικού συστήματος που απαντάται στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πολλών δυτικών χωρών στις μέρες μας, αποποιείται τον παραδοσιακό του ρόλο στην παραγωγή μιας ελίτ διανοούμενων. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, αποσκοπεί στη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών ανάμεσα στον κόσμο της παραγωγής και της κατανάλωσης της γνώσης, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Σχολές και Τμήματα του Ε.Κ.Π.Α.

1. Σχολή Επιστημών Αγωγής

2. Σχολή Επιστημών Υγείας

3. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

4. Θεολογική Σχολή

5. Σχολή Θετικών Επιστημών

6. Σχολή Νομικής

7. Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών

8. Σχολή Φιλοσοφικής

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Με Πληροφορίες Από: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών