Το Μεταπτυχιακό MBA in Hospitality and Tourism υπόσχεται να σας γνωρίσει και να σας εξοικειώσει με τις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στο χώρο του τουρισμού. 

Αλλά και να μεταδώσει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις αναγκαίες δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης τουριστικών μονάδων. Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Στόχοι Προγράμματος

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – MBA Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να μεταδώσει στους φοιτητές αφενός τις βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων και αφετέρου εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην διοίκηση των επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού, με απώτερο σκοπό να προετοιμάσει διοικητικά στελέχη, ικανά να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες των επιχειρήσεων του τομέα φιλοξενίας και τουρισμού.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το MBA in Hospitality and Tourism παρέχει στους φοιτητές:

 • Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών.
 • Πρακτικές συμβουλές και εξατομικευμένη καθοδήγηση από έμπειρους καθηγητές στον χώρο του τουρισμό.
 • Δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ή τουριστικούς οργανισμούς της χώρας.

Περιεχόμενο Προγράμματος Σπουδών

ΠΜΣ Διοίκησης
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – MBA Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα δέκα συνολικά μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου εξάμηνου, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών σεμιναρίων, η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών:

α) Μαθήματα υποχρεωτικά στο Α´ εξάμηνο. Είναι συνολικά πέντε (5) μαθήματα. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με έξι πιστωτικές μονάδες (6 ECTS).

β) Μαθήματα επιλογής στο Β´ εξάμηνο. Είναι τα υπόλοιπα πέντε (5) μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν πέντε (5) από τα οκτώ (8) μαθήματα. Κάθε μάθημα επιλογής ισοδυναμεί με έξι πιστωτικές μονάδες (6 ECTS).

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.

γ) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Εκπονείται υποχρεωτικά στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με τριάντα πιστωτικές μονάδες (30 ECTS).

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην αγγλική γλώσσα.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά από επιτυχή συμπλήρωση ενενήντα πιστωτικών μονάδων (90 ECTS).

Διαδικασία Εισαγωγής

Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – MBA Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού

Προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι.
 • Καλή γνώση της αγγλικής (επίπεδο Β2)

Δίδακτρα:

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι 3600 ευρώ συνολικά (regular admission). Πιο συγκεκριμένα:

 • 200 € για το Α εξάμηνο σπουδών
 • 200 € για το Β εξάμηνο σπουδών
 • 200 € για το Γ εξάμηνο σπουδών

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιτύχουν στον πρώτο κύκλο (‘early admission’) θα έχουν έκπτωση 600 ευρώ στα συνολικά δίδακτρα εάν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους σε διάστημα δύο εβδομάδων από τη διαδικασία αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα:

Τα δίδακτρα είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία καθημερινά:

 • Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες (κτίριο Διοίκησης)
 • Τηλέφωνο: 23210 49229 (3 μ.μ. – 7 μ.μ.), 23210 49135 (9 π.μ. – 3 μ.μ.)
 • Fax: 23210 49165
 • E-mail: mbatourism@teicm.gr