Το Δ.Π.Θ. , συνιστά έναν βασικό πυλώνα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σχολών και ειδικοτήτων. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Ακόμα, εκτείνεται σε 4 πόλεις της Ροδόπης, εξάγοντας υψηλού επιπέδου επιστήμονες και μετρώντας πολλές διακρίσεις. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Πληροφορίες για το Δ.Π.Θ.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 και ξεκίνησε την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975. Ονομάστηκε “Δημοκρίτειο” προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα της Θράκης. Η διοίκηση του ΔΠΘ έχει ώς έδρα της την Κομοτηνή, η οποία είναι η πρωτεύουσα της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΔΠΘ λειτουργούν σήμερα οκτώ Σχολές και δεκαοκτώ Τμήματα σε τέσσερις πόλεις της Θράκης – εφτά στην Κομοτηνή, πέντε στην Ξάνθη, τέσσερα στην Αλεξανδρούπολη και δύο στην Ορεστιάδα. Συνολικά φοιτούν περισσότεροι από 15.000 φοιτητές. Το ΔΠΘ παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εθνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής της Θράκης και συμβάλλει στο υψηλό επίπεδο των σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Με την ποιότητα διδασκαλίας και το επίπεδο έρευνας του, έχει εξασφαλίσει μια θέση μεταξύ των καλύτερων Ελληνικών ΑΕΙ.

Ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το ΔΠΘ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Κράτος δια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έρευνα στο Δ.Π.Θ.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της χώρας από άποψη ενεργού φοιτητικού πληθυσμού. Το ΔΠΘ αναπτυγμένο γεωγραφικά σε όλη τη Θράκη, κατανεμημένο σε 4 πόλεις, με 8 Σχολές, 19 Τμήματα, και 28 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατέχει ενεργό φοιτητικό πληθυσμό μεγαλύτερο από 25.000 (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) φοιτητές, με εκατοντάδες διδάκτορες όλων των ειδικοτήτων.

Μέσα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το ΔΠΘ συνεχίζει να χτίζεται επάνω στις προκλήσεις και στις επιταγές του μέλλοντος. Επαναπροσανατολίζεται στην ερευνητική στρατηγική του με βάση την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, την νέα ψηφιακή εποχή, την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας καθώς και την προσέλκυση χρηματοδότησης από φορείς τόσο του εσωτερικού (περιφέρεια ΑΜΘ, κράτος) όσο και του εξωτερικού (ΕΕ).

Το στίγμα του ΔΠΘ σήμερα δίνεται καταρχάς με τα καινοτόμα μεταπτυχιακά του προγράμματα διεθνούς εμβέλειας, αλλά και με πρωτοβουλίες που του επιτρέπουν να υπερβεί την σύγχρονη γραφειοκρατία και τον γεωγραφικό αποκλεισμό. Το ΔΠΘ φροντίζει να ενισχύει το ερευνητικό του προφίλ με συνεργασίες και έργα που συνεχίζουν να το καθιστούν ως έναν από τους κορυφαίους ερευνητικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος.

Σχολές και Τμήματα του Δ.Π.Θ.

1. Σχολή Επιστημών Αγωγής

2. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας

3. Σχολή Επιστημών Υγείας

4. Σχολή Κλασσικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών

5. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών

6. Νομικής Σχολής

7. Πολυτεχνική Σχολή

8. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Με Πληροφορίες Από: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης