Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί τον επίσημο και υπεύθυνο συνδετικό κρίκο.

Μεταξύ της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και του ευρύτερου παραγωγικού οικονομικού και κοινωνικού χώρου.

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Η δημιουργία του Γραφείου Διασύνδεσης εντάσσεται στις συστηματικές προσπάθειες του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας να συνδεθεί με το κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον και να προσφέρει στους σπουδαστές και αποφοίτους του τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και του σχεδιασμού της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας καθώς και τις προοπτικές για περαιτέρω επιμόρφωση και εξειδίκευση.

Κύρια αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η διευκόλυνση των σπουδαστών και αποφοίτων στη μετάβαση από τη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην κοινωνία και ειδικότερα στην αγορά εργασίας.

TEI
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχονται από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι εξής:

  • Πληροφορίες για μεταπτυχιακά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού
  • Πληροφορίες για υποτροφίες, κληροδοτήματα και κάθε είδους χρηματικής χορηγίας
  • Συμβουλευτική σπουδαστών
  • Παρακολούθηση της αγοράς εργασίας με συστηματικό τρόπο, καταγραφή κενών/νέων θέσεων απασχόλησης, πληροφόρηση των φοιτητών/αποφοίτων για τα απαιτούμενα εργασιακά προσόντα, καθώς και επαφή με εταιρίες για προσφορά θέσεων εργασίας
  • Εκδηλώσεις – Ημερίδες – Ημέρες Καριέρας
  • Μελέτες – έρευνες για την αγορά εργασίας και την απορροφητικότητα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
  • Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση
  • Πληροφορίες για Κατατακτήριες εξετάσεις
  • Πληροφορίες για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των τμημάτων του Τ.Ε.Ι.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Σχεδιασμού Και Τεχνολογίας Ένδυσης

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Με Πληροφορίες Από: www.teicm.gr