Το Γραφείο Διασύνδεσης της Πανεπιστημιούπολης Σερρών αποτελεί τον επίσημο και υπεύθυνο συνδετικό κρίκο.

Μεταξύ της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και του ευρύτερου παραγωγικού οικονομικού και κοινωνικού χώρου.

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Η δημιουργία του Γραφείου Διασύνδεσης εντάσσεται στις συστηματικές προσπάθειες του πρώην Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας να συνδεθεί με το κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον και να προσφέρει στους σπουδαστές και αποφοίτους του τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και του σχεδιασμού της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας καθώς και τις προοπτικές για περαιτέρω επιμόρφωση και εξειδίκευση.

Κύρια αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η διευκόλυνση των σπουδαστών και αποφοίτων στη μετάβαση από τη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην κοινωνία και ειδικότερα στην αγορά εργασίας.

TEI
Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Πιο συγκεκριμένα μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης επιτυγχάνεται:

 • η δημιουργία ενός σταθερού και δυναμικού διαύλου αμφίδρομης επικοινωνίας (πληροφόρησης, συστηματικής ενημέρωσης και ανατροφοδότησης) μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων (οικονομικών και παραγωγικών φορέων),
 • η διευκόλυνση συνεργασιών μεταξύ της ακαδημαϊκής και της παραγωγικής κοινότητας,
 • η προσφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας,
 • η μεθοδική και συστηματική πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων για την αγορά εργασίας και τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας,
 • η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, κατατακτήριες εξετάσεις, πρακτική άσκηση, προγράμματα κατάρτισης,

προς όφελος κυρίως των φοιτητών και αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και των επιχειρήσεων και φορέων της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος.

Αναλυτικότερα το Γραφείο Διασύνδεσης:

  • Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των Σχολών – Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και των παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων του Νομού αλλά και της ευρύτερης περιοχής (περιοχών προέλευσης σπουδαστών).
  • Προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στους φοιτητές και αποφοίτους κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, παροχή συμβουλευτικής στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικών επιστολών, συμπλήρωση αιτήσεων, στην προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής κλπ.
  • Πληροφορεί τους ενδιαφερομένους φοιτητές και αποφοίτους για την αγορά εργασίας.
  • Ενημερώνει τους φοιτητές και αποφοίτους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Πληροφορεί για τις παρεχόμενες υποτροφίες του ΙΚΥ και άλλα κληροδοτήματα, για κατατακτήριες εξετάσεις.
  • Παρέχει έγκυρη πληροφόρηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Ενημερώνει μέσω εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ή συμμετέχει για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του καθώς και για τα αποτελέσματα από την υλοποίηση αυτών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Μωϋσιάδης Αναστάσιος
Καθηγητής
Email: amois@teiser.gr

Διεύθυνση

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Κτήριο πολλαπλών χρήσεων, 1ος όροφος
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες

Email: liaisof@teiser.gr

Ιστοσελίδα Γραφείου Διασύνδεσης

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Σχεδιασμού Και Τεχνολογίας Ένδυσης

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Με Πληροφορίες Από: www.teicm.gr,

diasyndesi.teicm.gr