Το Γ.Π.Α. , αποτελεί τον πνεύμονα της Αθήνας. Το πανεπιστήμιο εξειδικεύει τους φοιτητές σε θέματα της γης και των τροφίμων. Η οργάνωση του τμήματος είναι υψηλή και οι διακρίσεις των επιστημόνων της, ανεβάζουν το επίπεδο των σχολών.

Βασικές Πληροφορίες για το Γ.Π.Α.

Ελληνικά Πανεπιστήμια
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, μετά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ιδρύθηκε με τον νόμο 1844/1920 (ΦΕΚ 17 Α΄/ 22.01.1920), ως αυτοτελές Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.).

Η Α.Γ.Σ.Α. μετεξελίχθηκε σε Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελούμενο από επτά ανεξάρτητα Ακαδημαϊκά Τμήματα με το Π.Δ. 377/1989 (ΦΕΚ 16 Α΄/ 16-6-1989), το οποίο εν συνεχεία με το Π.Δ. 226/1995 (ΦΕΚ 130 Α΄/ 20.06.1995), μετονομάσθηκε σε Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πανεπιστημιούπολη και Αγροκτήματα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Πανεπιστημιούπολη του ΓΠΑ εκτείνεται σε χώρο των 250 στρεμμάτων στις παρυφές του Κεραμικού και εντός του ιστορικού Ελαιώνα.

Περιλαμβάνει 28 συγκροτήματα κτηρίων, 42 καλά οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια για την εκπαίδευση και την έρευνα, 55 σύγχρονα αμφιθέατρα και πολλές αίθουσες διδασκαλίας. Τις δυνατότητες της σπουδής στο Ίδρυμα διευρύνουν ο αμπελώνας, ο δενδρώνας, οι πολύτιμες συλλογές φυτικού υλικού, το μουσείο, οι πειραματικές εγκαταστάσεις φυτών. Επίσης, παραγωγικών ζώων και υδρόβιων οργανισμών, το πρότυπο γαλακτοκομείο και οινοποιείο, τα θερμοκήπια, τα γεωργικά μηχανήματα, μονάδα σηροτροφίας και μελισσοκομίας η μονάδα κομποστοποίησης και η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης. Το εστιατόριο, το κυλικείο, οι αίθουσες άθλησης και οι χώροι αναψυχής δημιουργούν συνθήκες συνεύρεσης και δημιουργικής αλληλεπίδρασης των μελών.

Όραμα Πανεπιστημίου

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εφεξής ΓΠΑ) παρέχει υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Όραμα του Ιδρύματος  αποτελεί η δυναμική τοποθέτησή του στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και η ανταπόκρισή του στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Παράλληλα, το όραμά του υλοποιείται σε τρεις άξονες δράσεων με στόχους την Εκπαιδευτική Αριστεία, την Ερευνητική Αριστεία και τη Σύνδεση με την κοινωνία.

Το ΓΠΑ συνεπές προς τον ιστορικό του ρόλο, παρακολουθεί, παρεμβαίνει αλλά και αναπτύσσεται στους ρυθμούς και τις κατευθύνσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και επιστήμης. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κοινωνία, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της και παρέχει θέσεις και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον αγροτοδιατροφικό τομέα.

Σχολές και Τμήματα του Γ.Π.Α.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Α. Σχολή Επιστημών των Φυτών

 1. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
 2. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος       Έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
 • Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)

Β. Σχολή Επιστημών των Ζώων

 1. Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
 2. Τμήμα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών*

Γ. Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

 1. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
 2. Τμήμα Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον*

Δ. Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

 1. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
 2. Τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής*

Ε. Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

 1. Τμήμα Βιοτεχνολογίας

ΣΤ. Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

 1. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
 2. Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού     Έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
 3. Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης     Έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
 4. Τμήμα Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού*
 1. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)
 2. Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων – ΔΟΕΠΤΜ   (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)

H.   Γενικό Τμήμα

* Έναρξη εκπαιδευτικής λειτουργίας με απόφαση Συγκλήτου, όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών & Περιβάλλοντος Ισχύει μέχρι 31-08-19

Η Σχολή παρέχει γεωπονική εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που καλύπτει όλους τους τομείς της γεωργικής δραστηριότητας. Τα εκπαιδευτικά της προγράμματα στοχεύουν να καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι του αγρότη και ως επιτελικά και εκτελεστικά όργανα της αγροτικής ανάπτυξης. Περισσότερο δε, στοχεύουν στην επιστημονική τους κατάρτιση ώστε να επιλύουν προβλήματα του αγροτικού χώρου σύμφωνα με τα σύγχρονα επιτεύγματα της έρευνας και με σεβασμό στο περιβάλλον και στις αρχές της αειφορίας.

Η Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών & Περιβάλλοντος συγκροτείται από τα Τμήματα:

Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης Ισχύει μέχρι 31-08-19

Η Σχολή προσφέρει σύγχρονα προγράμματα σπουδών και έρευνας που παρέχουν στον φοιτητή τις απαραίτητες γνώσεις για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Τα γνωστικά αντικείμενα σχεδιάζονται και αναμορφώνονται ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και απαιτήσεις στους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, της διατροφής του ανθρώπου, της βιοτεχνολογίας σε όλα τα έμβια όντα και βιοσυστήματα, ως και στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αγροτικής ανάπτυξης. Η διδασκαλία των επιστημονικών ενοτήτων συνδυάζεται με δημιουργική έρευνα και εμμονή στην καινοτομία, ωθώντας τη Σχολή σε δεσπόζουσα θέση στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης συγκροτείται από τα Τμήματα:

 

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Με Πληροφορίες Από: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών