Το Α.Π.Θ. , αναντίρρητα θεωρείται ένα πανεπιστήμιο σύμβολο στον χώρο της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το ίδρυμα της Θεσσαλονίκης, φιλοξενεί ένα πλούσιο οδηγό σπουδών και εξάγει χιλιάδες επιστήμονες υψηλής μόρφωσης ετησίως. Α.Π.Θ.

Λίγα λόγια για την ιστορία του Α.Π.Θ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Tην προσπάθεια για ίδρυση πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη είχε ξεκινήσει ο Ελευθέριος Bενιζέλος. Σε μία εποχή που η Βόρεια Ελλάδα μόλις είχε απελευθερωθεί και η τόνωση των «Νέων Χωρών», προέβαλλε ως εθνική ανάγκη. Ωστόσο, το πανεπιστήμιο ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1926. Ο πρώτος πρόεδρος ήταν ο Γεώργιος Xατζηδάκις και κατόπιν το Χρίστο Tσούντα.

Το 2004 ιδρύθηκαν δύο νέα τμήματα, το Τμήμα Κινηματογράφου που υπάγεται στη Σχολή Καλών Τεχνών και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (με έδρα τη Βέροια) που υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή. Σημειώνεται, τέλος, ότι με απόφαση της Συγκλήτου καταργήθηκαν η Σχολή Επιστημών Υγείας και η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και μετατράπηκαν τα αντίστοιχα τμήματά τους σε μονοτμηματικές σχολές με εξαίρεση το Τμήμα Φαρμακευτικής που παρέμεινε ως ανεξάρτητο τμήμα.

Το Α.Π.Θ. σήμερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και καλύπτει όλους τους κλάδους σπουδών. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ως ένα δραστήριο κέντρο μάθησης βασισμένο σε μια μακρά παράδοση ακαδημαϊκής αριστείας. Ο διεθνής ρόλος του πανεπιστημίου ενισχύεται από την ακαδημαϊκή του εμπειρία σε σπουδές όπως οι επιστήμες, οι τέχνες, η θεολογία, η ιατρική και η τεχνολογία.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του ακαδημαϊκού του προσωπικού έχει εκπαιδευτεί σε έγκριτα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καθώς και στην Αυστραλία και την Ιαπωνία. Το ΑΠΘ συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Erasmus από το 1987 αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής κινητικότητας Erasmus στην Ελλάδα στις δράσεις του Προγράμματος για Σπουδές και Ακαδημαϊκό Προσωπικό.

Όραμα και αποστολή Α.Π.Θ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προγραμμάτων σπουδών (πιστοποίηση)-Εκπαιδευτική και διδακτική Αριστεία
 • Ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας
 • Ενίσχυση διεθνούς παρουσίας
 • Αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Χρήση, εφαρμογή και αξιοποίηση των πιο σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Αναβάθμιση ποιότητας της φοιτητικής μέριμνας
 • Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και ανάδειξη του ΑΠΘ σε αναπτυξιακό και πολιτιστικό πόλο της χώρας
 • Αξιοποίηση της ακίνητης και άϋλης περιουσίας του ΑΠΘ προς όφελος του Ιδρύματος και της κοινωνίας γενικότερα
 • Να είναι ένα Πανεπιστήμιο φιλικό στο περιβάλλον
 • Να είναι ένα Πανεπιστήμιο φιλικό και προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα στα άτομα με ειδικές ανάγκες

Σχολές και τμήματα του Α.Π.Θ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 1. Θεολογική Σχολή

2. Φιλοσοφική Σχολή

3. Σχολή Θετικών Επιστημών

4. Νομική Σχολή

5. Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

6. Σχολή Επιστημών Υγείας

7. Πολυτεχνική Σχολή

8. Σχολή Καλών Τεχνών

9. Παιδαγωγική Σχολή

10. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

11. Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με Πληροφορίες Από: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης