Γυμναστήριο Φαέθων Σερρών | FAETHON NORTH HELLAS MARTIAL ARTS AND SELF DEFENCEΤ

Το νέο Dojo λειτουργεί στις Σέρρες διαθέτοντας τμήματα Ninjutsu, Jiu Jutsu, Wing Chun, Araki-ryu, Systema,...