Μία από τις παροχές φοιτητικής μέριμνας, είναι η δωρεάν στέγαση. Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ,γνωστοί και με το όνομα εστίες, διατίθενται στους φοιτητές στα πλαίσια της δωρεάν εκπαίδευσης.

Πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζεις

Φοιτητική Στέγαση – Εστίες

Οι διαμόρφωση των εστιών ποικίλλει αναλόγως με την περιοχή και τον ρυθμό ζήτησης. Σε περιοχές με μικρό αριθμό ζήτησης υπάρχουν συγκροτήματα εστιών με μονόκλινα ή δίκλινα αυτόνομα. Σε περιπτώσεις στις μεγάλες πόλεις οι κλίνες είναι μονές και υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, όπως το WC και το μπάνιο.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα διαθέτουν εστίες, η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ικανοποίηση όλων των αιτημάτων.  Για τον λόγο αυτό έχουν θεσπιστεί κάποια κριτήρια προτεραιότητας, τα οποία βασίζονται σε οικονομικά (ως επί το πλείστον) και κοινωνικά κριτήρια.

Μάθε εάν δικαιούσαι δωρεάν στέγαση

Φοιτητική Στέγαση – Εστίες

Κάθε φοιτητική εστία ορίζει τον αριθμό των φοιτητών που θα στεγάσει και τα κριτήρια στα οποία θα βασιστεί αναλόγως με τον εσωτερικό κανονισμό της. Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να παραπέμψει ο φοιτητής, είναι συγκεκριμένα και θα τα βρεις παρακάτω:

  • Έντυπο Αίτησης
  • Βεβαίωση εγγραφής που δίνεται από την γραμματεία, στην οποία πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής στη σχολή και το τρέχον εξάμηνο
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και για τους πολύτεκνους επιπλέον βεβαίωση από τον Σύλλογο πολυτέκνων στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι
  • Φωτοτυπία επικυρωμένης αστυνομικής ταυτότητας ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό γεννήσεως
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους ή έντυπο Ε1
  • Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας και δήλωση πως η οικογένεια δεν διαθέτει ιδιοκτήτη κατοικίας στον τόπο σπουδών του φοιτητή
  • 2 φωτογραφίες του αιτούντος
  • Βεβαιώσεις από αντίστοιχες υπηρεσίες σε περιπτώσεις που υπάρχουν άνεργοι γονείς ή ανεκπλήρωτες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από την μέριμνα του εκάστοτε πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού ιδρύματος. Συνήθως δίνεται προτεραιότητα στους πρωτοετής φοιτητές. Για τον λόγο αυτό όσο αυξάνονται τα έτη φοίτησης καθίσταται δυσκολότερη η εξασφάλιση θέσεις στις φοιτητικές εστίες. Η ανανέωση γίνεται κάθε έξι μήνες, στην αρχή δηλαδή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Συνήγορος Του Φοιτητή

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Πάσο

Φοιτητική Σίτιση: Όλα Όσα Πρέπει Να Γνωρίζεις

Με Πληροφορίες Από: Πανεπιστήμιο Κρήτης