Οι φοιτητικές υποτροφίες, αποτελούν ισχυρό κίνητρο αποδοτικότητας για κάθε σπουδαστή. Καλύπτουν σημαντικά έξοδα και παρέχουν τη δυνατότητα φοίτησης σε προγράμματα σπουδών τα οποία δεν προσφέρονται δωρεάν.

Πώς λειτουργεί το σύστημα των υποτροφιών;

Φοιτητικές Υποτροφίες

Οι φοιτητικές υποτροφίες, αποτελούν πακέτα οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών ή κάλυψης διδάκτρων για τις σπουδές τους. Παρά το γεγονός ότι αφορά άμεσα την πανεπιστημιακή κοινότητα, δεν οργανώνονται ούτε προσφέρονται από το εσωτερικό των ιδρυμάτων.

Στην πραγματικότητα, υπεύθυνα για την προσφορά υποτροφιών είναι τα ορισμένα ιδρύματα ανά τη χώρα. Το πιο γνωστό είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Το Ι.Κ.Υ. όπως και όλα τα ιδρύματα που προσφέρουν υποτροφίες, κάθε χρόνο ανανεώνουν την ατζέντα τους, προσθέτοντας ή αφαιρώντας υποτροφίες.

Οι υποτροφίες αυτές δεν αφορούν μόνο τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών. Καλύπτει την εκπαίδευση σε κάθε πτυχή της. Για τον λόγο αυτό, όσοι ενδιαφέρονται για ακαδημαϊκή καριέρα είναι θεμιτό να ακολουθούν ιδρύματα που προσφέρουν υποτροφίες.

Ποιος δικαιούται υποτροφία;

Υποτροφία Φοιτητών

Οι υποτροφίες και τα κριτήρια για τους δικαιούχους ορίζονται από το εκάστοτε ίδρυμα που τις προσφέρει. Είθισται, να χορηγούνται υποτροφίες στα παιδιά που διακρίθηκαν στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε όσους φοιτητές είχαν άριστη επίδοση καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι υποτροφίες συνήθως αποτελούνται από πακέτα οικονομικής ενίσχυσης ως επιβράβευση για την άριστη πρόοδο των φοιτητών. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια, καλύπτουν πακέτα σπουδών ή μέρος του κύκλου προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού, όπου απαιτούνται δίδακτρα.

Οι υποτροφίες αποτελούν σημαντικό βοήθημα

Φοιτητικές Υποτροφίες

Οι φοιτητικές υποτροφίες, αποτελούν κατά κύριο λόγο ισχυρό κίνητρο για όλους τους φοιτητές. Αφοσιώνονται περισσότερο στην μελέτη και το αντικείμενό τους με στόχο την επιβράβευση. Ακόμα, η οικονομική ενίσχυση αποτελεί σημαντικό ελαφρυντικό για  όσους φοιτητές αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική δυσχέρεια.

Ιδιαίτερα σημαντική, είναι και η μορφή των υποτροφιών που καλύπτει τα δίδακτρα για τους φοιτητές. Αυτό το κίνητρο, επιτρέπει σε πολλούς σπουδαστές να διευρύνουν περαιτέρω το γνωστικό τους πλαίσιο και να καταρτιστούν πλήρως στο αντικείμενό τους.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Πρακτική Άσκηση: Υπηρεσία Άτλας

Φοιτητική Στέγαση: Εστίες

Φοιτητική Σίτιση: Όλα Όσα Πρέπει Να Γνωρίζεις

Με Πληροφορίες Από: www.iky.gr