Ένα από τα κύρια ζητήματα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι το θέμα του Στεγαστικού επιδόματος.

Λειτουργεί για τους σπουδαστές καθημερινά γραφείο ενημέρωσης από τις 10:00 ως τις 13.30 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι σπουδαστές στο τηλέφωνο 2321049147.

Οι Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος είναι:

Κτίριο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
  • Ο φοιτητής να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του, σε άλλη πόλη (ή σε άλλο δήμο-κοινότητα του Νομού στον οποίο βρίσκεται η Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά) από αυτή στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειάς του.
  • Στην πόλη όπου σπουδάζει ο φοιτητής να μην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία.
  • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του (του προηγούμενου φορολογικού έτους) να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

 Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο               πραγματικό ή τεκμαρτό. Καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο   εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από         κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον                 προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

  • Οι Κύπριοι φοιτητές έχουν όριο για την χορήγηση του επιδόματος τις 30.000 ευρώ ανεξαρτήτως προστατευόμενων τέκνων.
  • Τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των ιδιόκτητων κατοικιών της οικογένειας, αν είναι σε πόλη να μην ξεπερνούν τα (200) τ.μ.. Εξαίρεση αποτελούν οι κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων. (σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο).
Στέγαση ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Οι σπουδαστές στεγάζονται σε σπίτια ή διαμερίσματα δικής τους επιλογής. Από την Πολιτεία χορηγείται ετήσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ύψους 1.000 ευρώ.