Αυτό είναι το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019.

πηγή: www.teicm.gr