ΤΕΙ Σερρών: Πρόσκληση στο 2ο Συνέδριο Νέων Οικονομολόγων | Θεσσαλονίκη 1 και 2 Δεκεμβρίου 2017

0
547

Η  Εταιρία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί για συμμετοχή στο 2ο διεθνές συνέδριο νέων οικονομολόγων στη Θεσσαλονίκη στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2017.

Η Εταιρεία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης προσκαλεί τους εισηγητές να καταθέσουν εισηγήσεις στο 2ο συνέδριο νέων οικονομολόγων που θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης).

Στο συνέδριο καλούνται να συμμετάσχουν οι διπλωματούχοι μεταπτυχιακών σπουδών στους διάφορους τομείς της οικονομικής επιστήμης των ΑΕΙ της Μακεδονίας.

Οι εισηγήσεις μπορούν να βασίζονται στη διπλωματική τους εργασία, την οποία θα υποβάλλουν και θα παρουσιάσουν υπό μορφή επιστημονικής ανακοίνωσης (paper).

Επίσημες γλώσσες

Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Υποβολή εργασιών

Η επιστημονική επιτροπή θα αξιολογήσει όλες τις εργασίες που θα κατατεθούν με κριτήριο την πρωτοτυπία, την εμπειρική έρευνα και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τη διεθνή βιβλιογραφία και θα επιλέξει έναν περιορισμένο αριθμό εργασιών για παρουσίαση. Στο συνέδριο θα περιληφθούν και προσκεκλημένοι ομιλητές. Όλες οι εισηγήσεις θα περιληφθούν στο ηλεκτρονικό αρχείο της Εταιρείας

Υποβολή περιλήψεων και τελικών εργασιών

Οι περιλήψεις θα πρέπει να κατατεθούν έως και τις 10 Νοεμβρίου και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις και πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Όνομα(τα) συγγραφέα(ων), τίτλο, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) , πλήρη διεύθυνση του συγγραφέα, καθώς και τηλέφωνο, fax και e-mail.

Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την απόφαση της επιστημονικής επιτροπής μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Οι εργασίες θα πρέπει να παραληφθούν από την επιστημονική επιτροπή μέχρι την 25 Νοεμβρίου.

Κείμενα εργασιών

Τα τελικά κείμενα θα πρέπει να έχουν την εξής δομή

α) Χαρακτήρες: Κάθε εισήγηση πρέπει να είναι γραμμένη σε μονόστηλη σελίδα Α4 με γραμματοσειρά calibri 12pt.

β) Τα περιθώρια αριστερά και δεξιά θα να είναι 3,5 εκ. το καθένα και 4 εκ. στην αρχή και στο τέλος της σελίδας.

γ) Οι γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν είναι η ελληνική ή η αγγλική για τους ξένους ομιλητές.

δ) Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων να είναι με κεφαλαία γράμματα 12pt κεντραρισμένα, πάνω από τον τίτλο της εισήγησης.

ε) Ακολουθεί μετά από μια κενή γραμμή, ο τίτλος της ανακοίνωσης με κεφαλαία γράμματα 14pt κεντραρισμένα

στ) Μετά από δύο κενές γραμμές, ακολουθεί το κυρίως κείμενο, με γραμματοσειρά 12pt σε μονό διάστιχο.

ζ) Οι παράγραφοι του κυρίως σώματος του κειμένου  πρέπει να  είναι πλήρως στοιχισμένες δεξιά και αριστερά.

η) Οι φωτογραφίες/εικόνες, οι πίνακες και τα σχήματα ή διαγράμματα, αριθμούνται χωριστά, με μνεία μέσα στο κείμενο (π.χ. εικ. 1, εικ. 2 κ.λ.π.) και (π.χ. πίν. 1,  πίν. 2) και (σχήμα 1, σχήμα 2,),  ανεξάρτητα εάν θα τοποθετηθούν μέσα στο σώμα του κειμένου ή στο τέλος αυτού. Κάτω από τις φωτογραφίες ή τους πίνακες και συνέχεια της αρίθμησής τους, μπορεί αν το κρίνετε απαραίτητο, να γράψετε και διευκρινιστική λεζάντα (π.χ. εικόνα 4. Η καπναποθήκη Σκόδρα προπολεμικά).

θ) Οι παραπομπές, θα είναι υποσέλιδες με γραμματοσειρά 10pt κατά το Αμερικάνικο σύστημα αρίθμησης 1,2,3,4… και όχι i, ii, iii…..

Δικαίωμα συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι για όλους τους εισηγητές και συμμετέχοντες 20 ευρώ.

Οι περιλήψεις και οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο e-mail της ΕΟΘ [email protected].

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here