ΤΕΙ Σερρών: Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση»

0
586

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώσει την παράταση της προθεσμίας υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για το ΠΜΣ στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

Με απόφαση της ΓΣΕΣ (αριθ. 44/13.06.2017) του ΠΜΣ του Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, παρατείνεται η προθεσµία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική και ∆ιοίκηση» (ΠΜΣ-ΧΛ&∆) έως την Παρασκευή 8 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 14.00.

Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας στη Γραµµατεία του Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά (∆ιεύθυνση: Τέρµα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24 Σέρρες). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 12.00–14:00, στο τηλέφωνο 23210 49136.

Οι προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας στο ΠΜΣ-ΧΛ&∆ και τα κριτήρια αξιολόγησης, αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος και στον Κανονισµό Λειτουργίας του ΠΜΣ-ΧΛ&∆, που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.teicm.gr/ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.

Πηγή: www.teicm.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here