ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Διεθνής Εκπαιδευτική Συνεργασία στον Τουρισμό

0
306

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο τουρισμός αποτελεί κύρια πλουτοπαραγωγική δραστηριότητα στη χώρα μας. Η σημασία του τουρισμού στην οικονομία και την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας είναι μεγάλη και αφορά τόσο τις λιγότερο αναπτυγμένες και φτωχότερες χώρες, όσο και τις πλουσιότερες χώρες. Σήμερα, καθώς οι απαιτήσεις των τουριστών γίνονται ολοένα και πιο πολύμορφες, η παροχή τουριστικών υπηρεσιών γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και επαυξημένες ικανότητες από τα στελέχη του τουριστικού κλάδου. Παράλληλα, νέες τάσεις, όπως αυτή του βιώσιμου τουρισμού, αναδιατάσσουν το τουριστικό περιβάλλον και προσφέρουν νέες ευκαιρίες για εκείνους που είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις που προβάλουν συνεχώς.

Ανταποκρινόμενο στις τάσεις και τις απαιτήσεις των καιρών και στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο ERAMSUS+ LMPT (http://www.lmpt.eu), το οποίο αποσκοπεί αφενός στην ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών στον τουρισμό, με εξειδίκευση σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, και αφετέτου στην μεταφορά τεχνογνωσίας στους εταίρους του έργου από το Βιετνάμ, το Κιργιστάν και την Κίνα και την ανάπτυξη κοινών ή διπλών προγραμμάτων σπουδών. Ο ρόλος του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο έργο αυτό είναι ειδικότερα να υποστηρίζει και να καθοδηγεί τα Πανεπιστήμια του Ανόι και του Χούε από το Βιετνάμ  να αναπτύξουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στον τουρισμό. Επίσης, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας θα συντονίζει και θα συμμετέχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες των προγραμμάτων που θα δημιουργηθούν.

Για την προώθηση των εργασιών αυτού του έργου, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας φιλοξένησε στις Σέρρες για δύο εβδομάδες πενταμελή αντιπροσωπεία από τα Πανεπιστήμια του Ανόι και του Χούε, αποτελούμενη από τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου του Ανόι και τέσσερις καθηγητές των δύο Ιδρυμάτων. Αντικείμενο της επίσκεψης ήταν η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ανάπτυξης  προγραμμάτων σπουδών, οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χρήσης εκπαιδευτικών τεχνολογιών, καθώς και η ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων πάνω στις σύγχρονες τάσεις του τουρισμού, ιδίως στα θέματα του βιώσιμου τουρισμού. Παράλληλα συζητήθηκαν οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους οι καθηγητές από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του Βιετνάμ συναντήθηκαν με φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα του ενδιαφέροντός τους. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών και να επισκεφτούν την έκθεση προβολής των τοπικών προϊόντων SerresExpo.

Στην πρώτη φωτογραφία, η αντιπροσωπεία από τα Πανεπιστήμια του Ανόι και του Χούε συμμετέχει σε μάθημα του αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «MBA in Hospitality and Tourism» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Η δεύτερη φωτογραφία είναι από την έκθεση SerresExpo, μετά τη λήξη της συνάντησης συνεργασίας με την ηγεσία του Επιμελητηρίου Σερρών, τοπικούς φορείς και οινοπαραγωγούς της περιοχής.