Ιδιαίτερα μαθήματα γερμανικής γλώσσας 

Απόφοιτος του τμήματος Γερμανικής γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ με πολυετή εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα, ατομικά ή και ομαδικά με δύο και τρία άτομα, όλων των πτυχίων GOETHE και επιπέδων γερμανικής γλώσσας.

Απευθύνεται σε

  • Μαθητές, φοιτητές και ενήλικες
  • Ενισχυτική διδασκαλία σε Δημοτικό και Γυμνάσιο
  • Προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Πανεπιστημίου για Γερμανική Φιλολογία
  • Ταχύρρυθμα και εντατικά μαθήματα για φοιτητές και ενήλικες, που επιθυμούν Μεταπτυχιακές Σπουδές ή αναζητούν εργασία σε γερμανόφωνες χώρες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Σταθερό 23210-62515 & Kινητό 6936475274