Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

0
1000

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ως  αποστολή την εκπαίδευση στα γνωστικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων και την προετοιμασία των φοιτητών, για μία πετυχημένη επαγγελματική καριέρα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

πρακτική άσκηση Β' κύκλος

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει  ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και τρία  προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Ανακοίνωση επιτυχόντων μετεγγραφής

Το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Το πρόγραμμα σπουδών του, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν θεωρητικές, τεχνικές και επιχειρηματικές γνώσεις και δεξιότητες, αποσκοπώντας να τους προετοιμάσει για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στη διοίκηση των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο με έναν ευέλικτο τρόπο, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε φοιτητή. Προσφέρεται ως πρόγραμμα πλήρους ή μερικής φοίτησης με διάρκεια τριών ή πέντε εξαμήνων αντίστοιχα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις :

 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενικό MBA).
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων.
 3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

Τα βασικά οργανωτικά στοιχεία του μεταπτυχιακού που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά και τη φιλοσοφία του και ταυτόχρονα διασφαλίζουν την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών και άλλων υπηρεσιών, είναι μεταξύ άλλων!

 • ο μικρός αριθμός των φοιτητών
 • οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
 • το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό
 • διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών
 • το υψηλής ποιότητας πρόγραμμα

Χρήσιμα στοιχεία

 • Διάρκεια: 3 ή 5 εξάμηνα
 • Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 35
 • Προσφερόμενα μαθήματα: 14 (6 κορμού και 8 κατεύθυνσης)
 • Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.), καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
 • Δίδακτρα: 3.600 ευρώ
 • Υποτροφίες: για τους διακριθέντες φοιτητές
 • Αιτήσεις: μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2017
 • Έναρξη μαθημάτων: μέσα Οκτώβρη 2017
 • Δικτυακός τόπος: mba.teicm.gr

MBA in Hospitality and Tourism 

κατατακτήριων εξετάσεων

Το μεταπτυχιακό MBA in Hospitality and Tourism λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και απευθύνεται σε νέους που προσβλέπουν σε μία επιτυχημένη επιχειρηματική ενασχόληση ή επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο του τουρισμού. Επίσης, αφορά όσους ήδη εργάζονται στο χώρο του τουρισμού και επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες και σύγχρονες γνώσεις και ικανότητες, να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους ή να της δώσουν μία νέα ώθηση. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις γίνονται στην αγγλική γλώσσα.

Στόχος του προγράμματος είναι να μεταδώσει στους φοιτητές αφενός τις βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων και αφετέρου εξειδικευμένες γνώσεις στη διοίκηση των επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα προετοιμάζει διοικητικά στελέχη, ικανά να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες των επιχειρήσεων του τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Οι φοιτητές επωφελούνται από το σύγχρονο και εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών, τη συνεργασία και την εξατομικευμένη καθοδήγηση από έμπειρους καθηγητές στον χώρο του τουρισμού, την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε θέματα καριέρας στον τουρισμό, και τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, μέσω πρακτικής άσκησης σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ή τουριστικούς οργανισμούς.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δέκα συνολικά μαθήματα, η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών σεμιναρίων, η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις και η εκπόνηση πρωτότυπης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Χρήσιμα στοιχεία

 • Διάρκεια: 3 εξάμηνα
 • Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 40
 • Προσφερόμενα μαθήματα: 14 (5 υποχρεωτικά και 8 επιλογής)
 • Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.), καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
 • Δίδακτρα: 3.600 ευρώ
 • Υποτροφίες: για τους διακριθέντες φοιτητές
 • Αιτήσεις: μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2017
 • Έναρξη μαθημάτων: τέλη Σεπτέμβρη 2017
 • Δικτυακός τόπος: mbatourism.teicm.gr

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων

Ανακοίνωση ΤΕΙ Σερρών

Το μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη α) Δημόσια Διοίκηση και β) στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων.

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε θέματα δημόσιας διοίκησης. Απευθύνεται σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης, εκκλησιαστικών και κοινωφελών μονάδων, που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και ικανότητές τους και να αναδειχτούν στη διοικητική ιεραρχία.

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές διαρκούν τρία εξάμηνα με τη διδασκαλία των μαθημάτων να γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Χρήσιμα στοιχεία

 • Διάρκεια: 3 εξάμηνα
 • Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 45
 • Προσφερόμενα μαθήματα: 16 (6 υποχρεωτικά και 10 επιλογής)
 • Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.)
 • Δίδακτρα: 3.600 ευρώ
 • Υποτροφίες: για τους διακριθέντες φοιτητές
 • Αιτήσεις: μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2017
 • Έναρξη μαθημάτων: μέσα Οκτώβρη 2017
 • Δικτυακός τόπος: mpa.teicm.gr

Μην ξεχάσεις να δεις και το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-2018!