Το σχέδιο νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Με την παρ. 7 ,Άρθρο 23, του  Σχεδίου Νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής ρυθμίζεται το ζήτημα της έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α..

Η έκδοσή της αλλά και η απόδοση των δαπανών ανήκε στην αρμοδιότητα των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης.

Με την παρ.3 του άρθρου 31 του ν.4452/2017(Α΄17), ορίζεται ότι: «Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α΄21)»

Η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι ασφαλιστικός φορέας και δεν εκδίδει Ε.Κ.Α.Α. προτείνεται η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. να συνεχίσει να πραγματοποιείται από το ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.

Πηγή: www.esos.gr

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα