Η Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών διοργανώνει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 την εκδήλωση : «Ημέρα Καριέρας», για τους τελειόφοιτους, απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Τις παρουσιάσεις μπορούν να παρακολουθήσουν και οι υπόλοιποι φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής.

Ώρες διεξαγωγής: 10:00 – 16:00

Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα της Ημερίδας

10:00 – 10:15 Καλωσόρισμα – άνοιγμα Ημέρας Καριέρας, Αναστάσιος Παπατσώρης
10:15 – 10:30 “Νεανική Επιχειρηματικότητα”, Δρ. Νίκος Μπογονικολός, Άρατος
Τεχνολογίες.
10:30 – 12:10 Ενότητα Ι Παρουσιάσεις Εταιριών
 10:30 – 10:45 Intracom Telecom
 10:45 – 11:00 Kenotom
 11:00 – 11:15 COSMOTE
 11:15 – 11:30 Deloitte
 11:30 – 11:45 AMD Telecom
 11:45 – 12:00 ITSaur
 12:00 – 12:15 DataScouting
 12:15 – 12:30 Cloud Sales
 12:30 – 12:45 Kiss my Button
12:45 – 13:00 Σύντομο Διάλειμμα
13:00 – 13:30 “Προωθώντας σωστά τον εαυτό μας”, Δρ. Βασίλης Βαλμάς, Σύμβουλος
Καριέρας.
13:30 – 15:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
15:00 –15:30 Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
 15:05 – 15:10 Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ
 15:10 – 15:15 Εφαρμοσμένη Πληροφορική
 15:15 – 15:20 Ρομποτική
 15:20 – 15:25 Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 15:25 – 15:30 Επεμβάσεις σε Υφιστάμενα Κτίρια και Αστικά Σύνολα
16:00 Κλείσιμο Εκδήλωσης
* Παράλληλα με τις παρουσιάσεις των εταιρειών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών θα λαμβάνουν χώρα συνεντεύξεις στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο γύρω
από το κεντρικό Αμφιθέατρο της δράσης.