Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2017-2018 ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου.

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr.

Εύκολη Πρόσβαση Στην Δήλωση 

Μετά την είσοδο στο περιβάλλον, επιλέγουμε Δήλωση> Εξαμήνου και ολοκληρώνουμε την δήλωση επιλέγοντας Υποβολή httit.auth.gr.

Δήλωση εγγραφής εξαμήνου

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον sis.auth.gr

  1. Από το μενού επιλέγουμε Δήλωση> Εξαμήνου

2. Επιλέγουμε Υποβολή για να ολοκληρώσουμε τη δήλωση εγγραφής μας στο τρέχον εξάμηνο.

3. Η δήλωση έχει υποβληθεί εφόσον εμφανισθεί μήνυμα που ενημερώνει για την επιτυχή υποβολή.

πηγή: www.phed-sr.auth.gr